top of page

Activiteitengebouw

Uit de inspraak tijdens een dorpsavond over de nieuwe invulling van De Wissel, spraken veel bewoners zich uit voor een activiteitencentrum of ontmoetingsplek. Een plek waar mensen elkaar, al dan niet in verenigingsverband, tegenkomen. Een centraal punt waar activiteiten worden georganiseerd, maar ook zo op de bonnefooi binnen kan worden gelopen.

Het activiteitencentrum en het bijhorende plein komen te midden van de nieuwe voorzieningen die op de locatie De Wissel worden gerealiseerd. Gebruikers van de beweegtuin, skaters en begeleiders kunnen hier even bijkomen van hun inspanningen. Wandelaars en toevallige passanten vinden elkaar voor een praatje. Bezoekers die informatie zoeken over het dorp en de omgeving moeten hier zijn voor meer informatie. Kortom een bruisend hart voor het dorp.

Het Anker is een partner in het project. Hun medewerkers en cliënten zorgen voor het onderhoud van het groen en het netjes houden van de het plein en de diverse voorzieningen. Verder zorgen zij overdag voor de bemensing van het activiteitencentrum.

Het centrale motto van de dorpsvisie is: ’in Midwolda leeft niemand in eenzaamheid of armoede’. Dat betekent dat omkijken naar elkaar een belangrijk thema is. Naast de traditionele plek voor sociale ontmoeting zou het nieuwe gebouw onderdak kunnen bieden aan een centraal informatiepunt voor gemeentelijke zaken, regelmatig spreekuur van de dorpsagent, een verbindingspunt waar vraag en aanbod voor buurthulp bij elkaar worden gebracht, een loket voor toeristische informatie en een WMO Steunpunt. Dat laatste is een antwoord op de problemen die ontstaan door de versnippering van de zorgverlening in de dorpen van de laatste jaren. Diverse welzijnsorganisaties geven aan behoefte te hebben aan een ruimte in het dorp waar diverse hulpverleners overleg kunnen hebben en afstemming kunnen zoeken over de begeleiding van cliënten. Daarnaast zou een laagdrempelige ontmoetingsruimte ook belangrijk zijn voor vroeg signalering van problemen en observatie van de sociale functionering van cliënten. Organisaties die bij een dergelijke opzet graag betrokken worden zijn Buurtzorg, Humanitas, de gemeente en Sociaal Werk Oldambt (Tinten Groep).

Gebruikers en activiteiten activiteitencentrum:

  • Gebruikers diverse beweegvoorzieningen voor verzamelen en napraten.

       ᳶ Terras

  • Wandelaars en voorbijgangers.

       ᳶ Toeristisch informatiepunt

  • Kookclub; bijeenkomsten afhankelijk van nader te bepalen programma.

  • Workshops

       ᳶ Zaalruimte

  • ​Diverse verenigingen; dorpsbelangen, kaartclub etc

       ᳶ  Vergaderruimte

  • WMO Steunpunt, dorpsagent

       ᳶ Spreekkamer (afwisselend gebruik)

       ᳶ Leestafel

  • Centraal meldpunt en coördinatie burenhulp

       ᳶ Prikbord vraag en aanbod burenhulp

  • Inloopcafé voor een praatje en een kaartje

       ᳶ Tafels, stoelen, stamtafel

bottom of page