top of page
outdoor_fitness_park_den_haag_800x600.jp

Voor de jeugd van alle leeftijden willen we speel- en beweegvoorzieningen realiseren. Voor alle leeftijdscategorieën worden andere eisen gesteld aan de toestellen. Wel is het bij de inrichting van het veld van belang dat er een uniforme uitstraling is en dat diverse groepen in ieder geval oogcontact met elkaar kunnen houden. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor bankjes en voorzieningen om even tot rust te kunnen komen.

Spelen is niet alleen uitdagend en ontspannend voor kinderen, maar ook van groot belang voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Speelvoorzieningen voor jonge kinderen:

- kleinschalig groen met speelvoorzieningen zoals een speelveldje of zandbak, een schommel, een glijbaan of een veerelement.

Speelvoorzieningen voor schoolkinderen:

- een speelterrein met speeltoestellen en voorzieningen met een avontuurlijk karakter. Ruimte voor sportieve activiteiten zoals een trapveld, basketbal of volleybalveld

Jeu des boules baan

Jeu de Boules, hét spel van de Fransen en ondertussen zeer populair over de gehele wereld. Van vakantiebezigheid, hobby of sport. Jeu de Boules zorgt voor plezier van jong tot oud. Uit de dorpsavond kwam naar voren dat bewoners van Midwolda ook graag een jeu de boules baan in het plan voor De Wissel opgenomen willen zien. 

Buiten actief

Beweegtuin

Bij de herinrichting van de Wissel  willen we alle generaties passende voorzieningen bieden. Vooral in de beweegtuin komt deze doelstelling goed tot zijn recht. Verschillende, speciaal voor een leeftijdsgroep ontworpen, toestellen zijn doorelkaar geplaatst in de beweegtuin, zodat verschillende generaties naast elkaar kunnen bewegen. Het fitnesspark zal in totaal 15 toestellen omvatten die zijn onderverdeeld in de categorieën cardio, kracht, lenigheid en balans.

Voor de jeugd is het een aantrekkelijk park omdat er voor hen dynamische toestellen zijn geselecteerd. Deze toestellen zijn voorzien van een zogenaamde QR-code waardoor men op de smartphone informatie krijgt over de oefeningen (welke oefeningen op welk toestel en hoe de oefeningen moeten worden uitgevoerd), resultaten kan bijhouden en vrienden uit kan dagen om mee te doen en zich met elkaar te meten. Tevens is voor deze toepassingen een gratis app beschikbaar.

Voor volwassenen en ouderen is het geschikt omdat de constructie van de toestellen veilig en robuust is, waar mensen stevig op staan/ zitten. Overbelasting is geen issue omdat niet met andere gewichten dan het eigen lichaamsgewicht wordt gewerkt. Omdat we een maximaal gebruik van het park, door jong en oud, willen stimuleren, zullen we tevens invulling gaan geven aan begeleiding. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met het Huis van de Sport. Daarmee zorgen we voor een extra stimulans aan samen buiten spelen of samen sporten en kan tevens een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de sociale structuren/ netwerken in het dorp. Het maakt het in ieder geval gezelliger. Belangrijk is wel dat de terreininrichting enige privacy biedt.

Ook bij volwassenen is het van belang dat er toestellen zijn die op verschillende leeftijdscategorieën zijn toegesneden. Het gaat vooral om groepen die zich niet gemakkelijk meer naar een sportschool begeven, maar ook in de categorie 55+ zijn er nog verschillen aan te brengen. Tegenwoordig zijn er buitentoestellen die goed zijn voor de fitheid van de spieren, maar geheugentrainers.

Een van de uitdagingen van deze tijd is het in beweging krijgen van de mensen. We zien om ons heen een aantal ontwikkelingen, te weten:

• Een groeiend aantal mensen, zowel jongeren als volwassenen, met een ongezonde manier van leven, die daardoor vaak kampen met overgewicht en een slechte algemene conditie.

• Een veranderende zorg voor ouderen, waardoor er komt meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, ook voor de gezondheid.

• Een wereld met steeds meer contacten via sociale media en steeds minder ruimte om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten. Hiermee samenhangend zien we ook de neiging tot minder bewegen.

• Een toenemende individualisering, waardoor ook in kleinere kernen de sociale structuren worden aangetast.

• Een toenemend aantal mensen waarvoor de drempel, om wat voor reden dan ook, om actief aan de gezondheid te werken te groot is.

 

Met de realisatie van een beweegtuin in Midwolda grenzend aan het nieuwe dorpsplein middenin het dorp wordt actief buiten spelen, sporten en elkaar ontmoeten erg laagdrempelig en goed bereikbaar voor jong en oud, inwoner en toerist!

Bovendien willen we door het organiseren van begeleide trainingen mensen extra ondersteuning bieden en extra stimuleren tot bewegen.

emst-vakantiehuis-in-het-bos-met-prive-j
Scheffer Hooiberg2.jpg
Blow up speeltoestellen-buiten-speelgoed
Speelveld
Meer weten over de pluktuin?
Logo deel appel.jpg
bottom of page