CONTACT

De bestuursleden van de stichting zijn:

Jeanet Rozendaal, voorzitter

Koert Hartman, secretaris

Hans Roozendaal, penningmeester

Linda Gremmer, lid

Meija van Duijvenbode, lid

Het werk van onze stichting wordt mogelijk gemaakt door subsidies en donaties. Wilt u onze inzet steunen: