top of page
DSC_0965.JPG
IMG-20200409-WA0003.jpg
IMG-20200409-WA0008.jpg
IMG-20200409-WA0014.jpg

Belevingsbos

De herinrichting van het bosje is voltooid. Het is nu een heel toegankelijk gebied geworden, waar het prettig wandelen is. Ine In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn bij veel dorpen in Oldambt dergelijke bosjes aangeplant en in eigendom gegeven aan Staatsbosbeheer. Het bomenbestand in het bosjes bestaat voornamelijk uit es, els, meidoorn en eik. Daaronder staat een struweel van voornamelijk braam en enkele sleedoorn.

Door verwildering was het bos vrijwel ontoegankelijk voor wandelaars en natuurliefhebbers. Er loopt een breed pad ongeveer in het midden door het bos. Als gevolg van de slechte ontwatering was dat ene pad na een flinke regenbui vrijwel onbegaanbaar. Door de eenzijdige beplanting was de natuurwaarde beperkt en is op dat gebied behoorlijke winst te behalen.

Na overleg heeft Staatsbosbeheer zich bereid getoond om samen met de bewoners te werken aan een plan voor revitalisatie van het bos. Door een samenspel van kap en herplant zal een aantrekkelijk bos moeten ontstaan met meer natuurwaarden en biodiversiteit. De vrijkomende boomstammen worden gebruikt voor het maken van de speeltoestellen.  Van de takken kunnen rillen worden gemaakt, om vogels en kleinen dieren een schuil- en nestplaats te bieden. In het deel aan de rechterkant van het pad staan een paar oude wilgen en eiken die beter in hun kracht kunnen worden gezet. 

Met twee aangelegde poelen kunnen andere dier- en plantsoorten worden aangetrokken. De aanwezigheid van warmer en kouder water in zonnige en schaduwrijke delen zorgt voor een natuurlijk stroming, waardoor het water helderder blijft. De aanplant van bepaalde oeverplanten, zoals krabbescheer, is erg goed voor sommige libellen- en vlindersoorten.

Ter linkerzijde van het pad heeft het bosje een opener structuur. Daardoor is er al meer bodemvegetatie. Er staan aan deze kant minder essen, maar de weinige die er staan zijn door ziekte aangetast. Het dit deel is heel erg geschikt voor beplanting met stinzenplanten als bosanemoon, wilde hyacint, lelietjes van dalen en salomonszegel. Door dit assortiment aan vullen met enkele herfstbloeiers kan ervoor worden gezorgd dat er gedurende een langere periode in het jaar, voedselaanbod is voor vlinder en bijen.Langs het pad staan enkele bramenstruiken en sleedoorns. Door de aanplant van nieuwe bessendragende planten en struiken kan dit thema verder worden geaccentueerd. Naast pluk door bewoners zijn dit deze soorten ook belangrijk als voedselbron voor vogels in de winterperiode.

Spelen met natuur

Leerlingen van het Alfa College hebben een brug in een van de poelen gebouwd. In de andere poel zijn stapstenen neergelegd. Daarmee zijn de eerste elementen aangebracht die een uitdagende spelaanleiding voor de jeugd moeten vormen.

Landschapsbalkon

Aan de buitenrand van het bos is een landschapsbalkon gerealiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het gegeven dat Midwolda is gebouwd op een oude stuwwal. Er is dus al een natuurlijk hoogteverschil met het omliggende landschap aanwezig. De overgang van de beslotenheid van het bos naar het weidse uitzicht over het oude polderlandschap geeft de bezoeker een gevoel van sensatie.

Vanaf de verhoging kan worden uitgekeken over het historische landschap dat Midwolda omringt. Met informatiepanelen wordt het uitzicht uit de doeken gedaan.

FB_IMG_1587560319998~2.jpg
DSC_0964 - kopie (2).JPG
DSC_0021.JPG
DSC_0969.JPG
Paneel 1.JPG
bottom of page